Nieuwjaarsreceptie Gemeente met uitreiking vrijwilligersspelden

nieuwjaarsontmoeting Reusel-De Mierden

foto:(lage resolutie): waarnemend burgemeester Nuijten tijdens zijn nieuwjaarstoespraak met op de voorgrond de nieuwe waarnemend burgemeester Jetty Eugster (per 9-1-2017)

Op maandag 2 januari 2017 werd in de feesttent van de Winterfeesten de Nieuwjaarsontmoeting van de Gemeente Reusel-De Mierden gehouden

Na het uitbrengen van de persoonlijke nieuwjaarswensen aan het college van B&W blikte waarnemend burgemeester Nuijten in zijn toespraak terug en vooruit.

nieuwjaarsontmoeting Reusel-De Mierden

Hij sprak zijn bewondering uit over het geweldige winterevenement, vertelde kansen te zien voor burger en de gemeente door het herstel van de economie, en zegt onder de indruk te zijn van het proces De Beweging waarin burgers, agrariŽrs en lokale overheid elkaar treffen en spreken over de problematiek van de intensieve veehouderij.

Daarnaast kijkt hij ook vooruit naar de naderende parlementsverkiezingen waar een ieder zijn stem kan uitbrengen op de 81 ingeschreven politieke partijen en lijsten.

Hij rondt af met de woorden dat er snel gesprekken gaan plaatsvinden over een eventuele samenvoeging van de Kempengemeenten, maar geeft daarbij aan dat hij daar niet meer als waarnemend burgemeester aan zal deelnemen omdat het bestuurlijk stokje zal worden overgenomen door Mevrouw Jetty Eugster, die ook aanwezig was op de nieuwjaarsontmoeting. (onderstaande foto)

nieuwjaarsontmoeting Reusel-De Mierden

Hierna reikte loco burgemeester Peter van de Noort twee vrijwilligersspelden uit namelijk aan Mw Annie v Gompel-Wouters voor o.a. haar vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis, KBO en kinderopvang in BraziliŽ, Jan Jansen voor o.a. zijn vrijwilligerswerk voor Reusel Sport, de Winterfeesten en de Countryclub.  Een derde speld was voor  Mw Ann van den Borne-Borremans die door ziekte afwezig was. Zij is in Hooge Mierde o.a. actief in de Dorpsraad, Stichting Zorg en Welzijn en toneelclub.

Ook voor de jeugdige vrijwilliger Tommy Huijbregts, die overigens ook niet aanwezig was i.v.m zijn vakantie, was er een aandenken.

Voor de overige genomineerden Toon van Dongen(afwezig ivm vakantie), Josť Vosters Rossiau, Gerard Jongen en Rob van de Laar was er een fraaie bos bloemen. (zie onderstaande foto)

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.