Ordito B.V gaat 24 bestemmingsplan procedures gemeente begeleiden

foto:(lage resolutie)

Op 1 maart 2017 is het extern bureau Ordito BV uit Gilze gestart met het procedureel begeleiden van 24 bestemmingsplanprocedures van de Gemeente Reusel-De Mierden. Hiervoor is een budget van 200.000 beschikbaar gemaakt.

Uit een memo van wethouder Cees vd Ven van begin dit jaar, bleek dat er 17 principeverzoeken en 37 bestemmingsplanwijzigingen(sommige al jaren) liggen te wachten op afhandeling van Ruimtelijke Ordening(R.O).

De achterstanden op R.O. zijn o.a. ontstaan doordat de werkzaamheden vandaag de dag een andere dynamiek kennen dan jaren geleden en de formatie ook onvoldoende is meegegroeid met de uitbreiding van taken en projecten binnen de gemeente. Naast het wegzetten van werkzaamheden bij het extern bureau Ordito is ook intern tijdelijk extra personele capaciteit ingehuurd.

Met behulp van het vaststellen van een prioriteringskader is bepaald welke plannen voorrang krijgen bij het wegwerken van de werkvoorraad.

Ook is het werven van personeel ingezet voor primair inhuur voor het afhandelen van principeverzoeken en bestemmingsplannen, procesbegeleiding voor de structuurvisie en advisering stedenbouw in het kader van bestemmingsplannen. Het resultaat is dat een deel hiervan reeds is ingevuld.

Omdat de ingezette acties veel tijd kosten zal een raadsvoorstel betreffende bovenstaande op 18 april 2017 in de raadsvergadering worden behandeld.

Bureau Ordito is o.a. gespecialiseerd in het begeleiden van bestemmingsplanprocedures.

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.