Eerste tekeningen ontwerp Centrumplan Reusel tijdens presentatie 

foto:(lage resolutie): vlnr voorzitter Peter van Gool, Wijnand Bouw, Maarten School, Frank van de Wouw en Bram Louwers in de raadszaal

Op dinsdag 16 mei 2017 werd tijdens de commissievergadering ruimte de stand van zaken doorgenomen van de situatie omtrent het  nieuw te ontwikkelen centrumplan. Na het vaststellen van de centrumvisie in 2014 is afgelopen jaar gestart met het ontwikkelen van dit plan

Met Maarten School als gespreksleider tevens manager van het project nam Wijnand Bouw, landschapsarchitect/stedenbouwkundige de commissieleden en belangstellenden mee in de ontwikkeling van het plan met sheets die op de beamer werden vertoond in de raadszaal.

Frank van de Wouw nam het deel van de retail voor zijn rekening waarin hij de belangrijkheid van de supermarkt verduidelijkte. Deze worden de motor van het centrumplan aldus Frank van de Wouw

Bram Louwers vertelde tot slot dat voor het verkeerskundig haalbaar maken er ook nog onderzoeken plaatsvinden.

Een mogelijkheid om zwaar verkeer niet meer door het centrum te laten rijden als wilhelminalaan afgewaardeerd zou worden is het doortrekken van de Hamelendijk zodat op nederlands grondgebied bij de A67 een op- of afrit zou kunnen komen. Maar daar zitten nog wat haken en ogen aan aldus wethouder van de Ven in zijn toelichting

 

Deze voorlopige plannen zijn tot stand gekomen na drie workshops en waar op  15 juni nog een vierde aan wordt toegevoegd waarna op 21 juni een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden zal plaatsvinden

In essentie is het de bedoeling dat het marktplein over de Wilhelminalaan wordt getrokken naar Reusel Zuid   Dan moet wel de Wilhelminalaan afgewaardeerd kunnen worden. Op onderstaande tekening ziet u de zwarte lijn wat de rijroute(éénrichting)  over de markt langs de winkels.

Op het marktplein komt dan ook meer ruimte om te parkeren.

Er vinden ook nog onderzoeken plaats of:

-supermarkt op nieuwe locatie komt (links onder op deel huidige grasveld) of zelfs in het gemeentehuis.

-Ook de Kei (MFA) zou mogelijk kunnen verhuizen naar de plint van het Gemeentehuis of die blijft op de huidige locatie. Hier zal op 4 juli een beslissing over genomen worden.

foto:de afgewaardeerde Wilhelminalaan waar je komende vanaf Bladel nu niet meteen voorbij het gemeentehuis rechts af gaat naar de Markt maar iets verder in de bocht langs voormalig eetcafé de Ark

 Een blauwe zone instellen op de Markt voor parkeren wordt ook genoemd om lang parkeren tegen te gaan

Naast de huidige Markt zal het plein voor het gemeentehuis worden omgedoopt tot cultuurplein. Daar zou dan ook bv het Winterfeesten evenement plaats kunnen vinden.

Woningstichting de Zaligheden zal de bouw van een deel van de woningen voor haar rekening nemen.

De 36 pg bedden oftewel de verpleeghuis bedden zijn gesitueerd bij de oude St Jozefschool. Daar neemt RSZK in juni 2017 een beslissing over.

Een onzekere factor waar de commissieleden van schrokken toen op de vraagstelling van Cor van der Heijden(zie onderstaande foto): (citaat) "zou het in theorie mogelijk zijn dat de zorgwoningen van het RSZK niet in Reusel komen" (einde citaat) met Ja werd beantwoord.

Bij de ontwikkeling van deze eerste plannen die naar buiten zijn gebracht is rekening gehouden met de volgende wensen.

Reusel meer verbinden is mogelijk door de Wilhelminalaan af te waarderen,

de leefbaarheid vergroten,

Reusel als boodschappen centrum,

koesteren van de specials zoals Winterfeesten , de weekmarkt en de Brinck en de Horeca.  

Wonen en zorg toevoegen

en een plek voor een Multi Functionele Accommodatie MFA  (lees De Kei)

In de raadsvergadering van 19 september zal de raad uiteindelijk over het nieuwe Centrum plan beslissen.

Natuurlijk zal de uitvoering en realisering van bovenstaande plannen nog heel veel jaren in beslag nemen.

De originele presentatie kunt u hier terugkijken  klik hier

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.