Uitvoeringsplan Iedereen doet Mee voorgelegd aan Commissie/Raad Reusel-De Mierden

foto: wethouder Peter van de Noort

Op Maandag 26 juni 2017 zal het uitvoeringsplan: "Iedereen Doet Mee" worden voorgelegd aan de commissie/raadsleden van de gemeente Reusel-De Mierden. (Aanvang 19.30 raadszaal gemeentehuis)

Het uitvoeringsplan moet zorgdragen dat er op termijn een inclusieve samenleving gaat komen, waar iedereen mee kan doen.

Dit is het gevolg van het VN verdrag wat door Nederland in 2016 is bekrachtigd. In dit verdrag is vastgelegd dat mensen met een beperking(fysiek, mentaal, intellectueelof zintuiglijk) het RECHT hebben zelfstandig aan de samenleving deel te nemen op alle terreinen (wonen, werk, toegankelijkheid en onderwijs)

Om het uitvoeringsplan te bekijken klikt u hier

Om het VN verdrag te bekijken klik u hier (Nederlandse vertaling_

Op 27 mei 2016 werden in Utrecht de eerste keurmerken uitgereikt nav dit verdrag onder leiding van Marc de Hond.  klik hier

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.