Cultureel Centrum De Kei verhuist in de toekomst mogelijk naar het gemeentehuis

foto (lage resolutie): Jan Lemmens voorgrond namens Stibex

Tijdens de commissievergadering op dinsdag 5 september 2017 van de gemeente Reusel-De Mierden werd de stand van zaken gepresenteerd omtrent de locatiekeuze van de MultiFunctionele Accomodatie  de Kei (MFA)

Maarten School, manager van het project Centrumplan gaf namens de gemeente aan dat ze met de volgende 3 keuzes aan de slag zijn gegaan

  • -Nieuwbouw van de huidige Kei met behoud van de theaterzaal
  • -Renovatie van de Kei 
  • -Herbestemming van het huidige gemeentehuis door in een deel een nieuw MFA te vestigen

Alle drie de opties komen uit op een kostenplaatje van ongeveer 4,75 miljoen euro, wat zeker als hoog genoemd mag worden.

tekst gaat verder onder de foto 

Annemarie Hol

foto: voorzitter commissievergadering

Om hierop te bezuinigen kan dat door het programma aan te passen en de theaterzaal te verkleinen zonder toneeltoren.

In de optie van herbestemming van het gemeentehuis is de optie om te bezuinigen het makkelijkst te realiseren.

Andere overwegingen voor deze keuze zijn dat het gemeentehuis in de toekomst mogelijk beschikbaar gaat komen en een geschikte functie voor het gemeentehuis te vinden moeilijk zal zijn.  In totaal zal het gaan om 2400 vierkante meter.

Voor Stibex is woordvoerder voorzitter Jan Lemmens. De raad hoort uit zijn mond dat deze meer de voorkeur geeft aan renovatie van de oude Kei met uitbreiding van enkele vergaderruimtes aan de voorzijde waaraan een kostenplaatje hangt van 3.120.000. (Voor 20 jaar). Dus toch een optie 4

De toneeltoren wegbezuinigen lijkt voor Stibex bijna onbespreekbaar omdat dit uniek is in de Kempen en ze deze wil behouden. 

Veel dilemma’s waar de raad een richting in moet gaan aangeven om uiteindelijk in de raadsvergadering van oktober 2017 hier een keuze in te gaan maken

Veel vragen waren er vanuit de raad na de presentaties:

-Is er al contact geweest met de architectAlberts & van Huut

-Waarom zou de KBO niet ondergebracht kunnen worden in de nieuwe MFA wat in de presentatie naar voren kwam en is daar al met de KBO over gesproken.

-Ook vraagt Jan Lemmens namens Stibex zich af of er gedegen onderzoek is geweest als er gekozen wordt voor het gemeentehuis en of de constructie voldoende is als er dragende kolommen en verdiepingsvloeren worden gesloopt.

Ook vraagt hij zich af of de geluidsoverlast voor andere gebruikers in het gemeentehuis niet te hoog zal worden gezien de wijziging van bestemming. 

Of er in Oktober een goed onderbouwd raadsvoorstel aan de raad ter beoordeling kan worden voorgelegd zal afwachten zijn gezien de vele vragen.

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.