Maximum snelheid Wilhelminalaan Reusel snel naar 30 km?

beeld (lage resolutie):

Het streven van de gemeente om na realisering van het centrumplan waarbij er een grotere pleinfunctie van de Markt gaat komen en het zware verkeer buiten het centrum kan worden omgeleid, zou zomaar in een stroomversnelling kunnen komen. Daar wordt dan ook direct de afwaardering naar 30 kilometer aan gekoppeld

Niet dat er voldoende oplossingen zijn om het zware verkeer om te leiden, maar wel door een inspraak van een burger tijdens de commissievergadering ruimte van 14 januari 2020.

Bij het agendapunt: Burgers aan het woord werden commissie- en raadsleden door de inspreker het volgende voorgelegd:

Is het niet vreemd dat iemand bij het binnenrijden van Reusel, met een snelheid van 50 km over een weg (Wilhelminalaan) mag rijden, waarlangs elk weekend uitgangspubliek langs plaatselijke horeca loopt, die elke witte streep blijkbaar als zebrapad ziet en waar de automobilist niet eens voor wordt gewaarschuwd.

Hij haalde daarbij met het tonen van fotos aan dat er wel waarschuwingen zijn voor overstekende padden nabij het Beleven, overstekend groot wild richting Bladel en spelende kinderen nabij scholen, maar niet voor overstekende vaak dronken stappers ter hoogte van het uitgaansgebied.Hij refereerde daarbij ook aan een ongeval eind december 2019 ter hoogte van de plaatselijke horeca, waarbij een jonge vrouw bij het oversteken een passerende auto over het hoofd zag en gewond raakte en per ambulance naar een ziekenhuis werd overgebracht.Ook nabij de ingang van de Winterfeesten zijn enkele schrijnende gevallen waargenomen waar automobilisten zelfs kinderen afzetten op de Wilhelminalaan. Hij toonde daarbij zelfs een foto.

Na de inspraak gaf wethouder van de Noort in een eerste reactie aan dat waarschuwen in deze situatie niets oplevert. Over de inspraak gaat hij zich verder beraden en voor 1 maart hierover uitsluitsel brengen.

De inspreker gaf na afloop aan dat hiermee zijn hoop is toegenomen dat het verkeer op korte termijn op de Wilhelminalaan vanaf de twee rotondes het bord ziet gaan verschijnen met daarop: maximum snelheid 30 km.

In ieder geval staat er voor 6 april weer een commissievergadering gepland waar het onderwerp Centrumplan op de agenda staat.

 

 

(Een foto met rechtermuisknop opslaan is diefstal)

 
Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.