Koninklijke Onderscheidingen Reusel-De Mierden

beeld (lage resolutie):

Burgemeester Annemieke van de Ven heeft op vrijdagochtend (24-4-2020) een viertal vrijwilligers uit Reusel-De Mierden aan de voordeur, op gepaste afstand, met een bloemetje het mooie nieuws mogen brengen, dat deze een Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor hun enorme verdiensten voor de samenleving. De echte uitreiking van deze onderscheiding, het zogenaamde lintje, zal op een later tijdstip plaats gaan vinden. Dan worden de gedecoreerden in het bijzijn van familie, vrienden en andere relaties nog eens extra in het zonnetje gezet.

de gedecoreerde zijn:

de heer Piet Peijs (1961)

Motivatie voor toekenning van de onderscheiding In 1981 heeft de heer Peijs zich aangemeld als vrijwilliger bij vogelzangvereniging Zang en Kleur Reusel. Hij heeft zich verschillende jaren als bestuurslid/secretaris ingezet. Momenteel is hij ringcommissaris en contactpersoon voor de leden en de landelijke bond. Samen met andere vrijwilligers heeft hij zich ingezet bij de organisatie van diverse internationale shows en dat doet hij nu nog voor de organisatie van de Open Brabantse Kampioenschappen. In 1996 heeft hij samen met andere vrijwilligers de Natuur- en Weidevogelvereniging Reusel-De Mierden opgericht. Tot enkele jaren geleden was hij secretaris en op dit moment is hij voorzitter van de vereniging. De heer Peijs onderhoudt het contact met o.a. de gemeente, agrariers, terreinbeheerders en het Waterschap. Hij coordineert de bescherming van de weidevogels, het opschonen en onderhouden van het heidegebied, de faunapassages, de poelen, het rolstoelpad en de wandelknooppunten. Hij helpt ook bij het plaatsen van nest- en broedkasten, het bieden van maatschappelijke stageplaatsen en de organisatie van cursussen, excursies en lezingen. De laatste jaren is decorandus lid van de gemeentelijke adviescommissie aanjaagsubsidies Reusel- De Mierden. Deze commissie beoordeelt de subsidieaanvragen met betrekking tot projecten en activiteiten voor de leefbaarheid van de gemeente. De heer Peijs is een aantal jaren vrijwilliger geweest bij de EHBO-vereniging Reusel.

de heer Cees Paridaans (1953)

Motivatie voor toekenning van de onderscheiding
Vanaf eind jaren 70 tot heden is de heer Paridaans als vrijwilliger verbonden aan Buurtvereniging Kloosterstraat te Lage Mierde. Gedurende deze jaren heeft hij daar waar nodig hand- en spandiensten verleend en helpt hij bij de organisatie van de Fiets4Daagse. Decorandus is in de jaren 90 een aantal jaren bestuurslid geweest van de Stichting Maatschappelijk Werk en Gezinszorg De Kempen. Van 1994 tot 2003 was de heer Paridaans penningmeester bij de Stichting Katholiek Onderwijs Lage Mierde. In 1999 is hij vrijwilliger geworden bij Voetbalvereniging SDO 39 uit Lage Mierde. Jarenlang is hij voorzitter geweest en heeft hij zich met name ingezet voor de verbouwing van de sportaccommodatie en de kantine en ook voor de festiviteiten van het 50-, 60- en 75-jarig jubileum van de vereniging. Momenteel richt zijn vrijwilligerswerk zich op het adviseurschap o.a. in contacten met de gemeente en Stibex, is hij scheidsrechter en inzetbaar als klusjesman. Bijna 10 jaar is de heer Paridaans lid geweest van de ledenraad van de Rabobank De Kempen en lid van de Commissie Cooperatiefonds. Deze commissie oordeelt over toekenning van gelden aan initiatieven die door regionale verenigingen of stichtingen worden genomen. In 2013 is hij lid/voorzitter geworden van de Dorpsraad Lage Mierde. Onder zijn voorzitterschap zijn en worden diverse projecten opgepakt zoals; opzetten kerstboom, kerstboomverbranding, invulling geven aan de website, opknappen Mariakapel, organiseren cultuur wandeltochten, inrichten marktplein en invulling geven aan het leegstaande bejaardentehuis in Lage Mierde.

de heer Harrie Roest (1949)

Motivatie voor toekenning van de onderscheiding

Vanaf 1980 tot heden is de heer Roest vrijwilliger bij de Stichting Zeskamp Lage Mierde. Jaren is hij bestuurslid geweest en ontwerper/bouwer van diverse toestellen en spelen. Daarna bestaat zijn taak onder meer uit het repareren van de toestellen. Vanaf het begin helpt hij bij de opbouw en het afbreken van de Zeskamp. Vanaf 2008 zet decorandus jaarlijks met anderen de Grensparkwandeling voor Reusel-De Mierden uit. Hij controleert de tocht, zet de bewegwijzering uit en verzorgt de materialen voor de rustpost. Tijdens de tocht zelf is hij inzetbaar daar waar nodig. Hij neemt ook deel aan de overkoepelende vergaderingen. De heer Roest is ruim 11 jaar, vrijwilliger bij de St. Clemens Parochie. Hij coordineert een werkgroep van vrijwilligers en onderhoudt samen met hen het kerkhof. In 2014 heeft hij samen met leerlingen van het Pius X college een kantine/materiaalberging gebouwd en in 2018 de Mariakapel, die door hem nog steeds wordt onderhouden. Vanaf 2010 is decorandus als vrijwilliger van gemeenschapshuis De Ster te Lage Mierde samen met anderen verantwoordelijk voor o.a. de aankleding/inrichting van de zalen bij diverse gelegenheden en verricht hij waar nodig klusjes. De EHBO vereniging Hulsel-De Mierden kan al ruim 37 jaar rekenen op zijn inzet bij evenementen. Hij is voor de vereniging beheerder van de verbandpost Lage Mierde. In 2019 heeft hij zich als vrijwilliger aangemeld voor het eetproject georganiseerd door de KBO Lage Mierde. Hij zet de tafels mee klaar en ruimt alles nadien mee op. Samen met andere dorpsgenoten heeft hij in 2016 met succes intensief gezocht naar een goede restaurateur voor het oude uurwerk uit de parochiekerk.

De heer Ad van Limpt (1952)

Motivatie voor toekenning van de onderscheiding

Decorandus heeft ruim 35 jaar diverse vrijwilligersfuncties vervuld bij Reusel Sport. Ruim 16 jaar was hij o.a. als penningmeester en voorzitter verbonden aan het bestuur. Hij heeft zich ingezet als trainer, leider en hoofdleider jeugdteams en als ondersteuner van de hoofdtrainer van het vaandelteam. Vele jaren heeft decorandus wekelijks het langs de lijn verslag van het vaandelteam verzorgd. Een aantal jaren is hij wedstrijdsecretaris geweest en lid van de sponsorcommissie van de Wieler Vierdaagse. Decorandus heeft in 2018 het initiatief genomen voor de oprichting van de Stichting Duofietsen Reusel-De Mierden. Zijn inzet om geld te genereren voor de aanschaf van duofietsen en een rolstoelfiets is enorm geweest. Hij is voorzitter van de Stichting en plant de tochten voor de 100 gasten en 50 vrijwilligers. Vijf jaar is de heer Van Limpt betrokken bij de Winterfeesten. Hij is vrijwilliger bij de sponsor- en werkgroep financien. Gedurende het evenement is hij verantwoordelijk voor de kassa s. Hij maakt de kassa s op, voert controles uit en hij is verantwoordelijk voor het storten en ophalen van wisselgeld. In 2015 is decorandus bestuurslid en vrijwilliger van de Zonnebloem geworden. Hij helpt bij de jaarlijkse kienavond, de enveloppenactie en collectes. Door zijn inzet is er in 2018 en 2019 geld opgehaald voor een regiovakantie voor 24 gasten. Als vrijwilliger heeft hij de gasten tijdens de vakanties begeleid. Theatergroep Cite heeft bij de organisatie van het terrastheater een aantal jaren gebruik kunnen maken van de diensten van de heer Van Limpt. In 2017 heeft decorandus zich met andere vrijwilligers ingezet voor het evenement Samenloop voor hoop. Sponsors werden door hem benaderd en tijdens het evenement heeft hij daar waar nodig geholpen. Bij Kinderopvang Beestenboel heeft hij vier jaar samen met anderen het vervoer van de kinderen verzorgd en hielp hij bij het onderhoud van de tuin.

 

 

 

(Een foto met rechtermuisknop opslaan is diefstal)

 
Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.