Zilveren Rank creŽert extra kansen Kempische jongeren

prijs van vijfduizend euro bijzondere jongerenactiviteiten

Bladel zilveren rank 2012

Wie op bijzondere wijze bijdraagt aan de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen maakt ook in 2013 kans op vijfduizend euro.

Samen met een zilveren beeldje maakt het geldbedrag deel uit van de Zilveren Rank, een jaarlijkse prijs van de Stichting Kiemkracht voor personen of instellingen die aansprekende activiteiten aanbieden aan Kempische jongeren tot ongeveer 25 jaar.

Het kan gaan om activiteiten op het gebied van cultuur en maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt, natuur en milieu of wetenschap en techniek. Op 11 oktober 2013 wordt de prijs voor de tweede keer uitgereikt, in de Openbare Bibliotheek Bladel. Vanaf nu kan iedereen kandidaten voordragen.

Stichting Kiemkracht heeft in het verleden fondsen verworven waaraan ze een zinvolle bestemming heeft toegekend: het vergroten van de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen. Daartoe heeft de stichting de Zilveren Rank in het leven geroepen, een jaarlijkse stimuleringsprijs waar een geldbedrag van vijfduizend euro aan verbonden is.

Vorig jaar ging de prijs naar Kies Kempische Bedrijven (KKB), een project dat jongeren wil interesseren voor technische beroepen, onder meer via bedrijfsbezoeken. Tonnie Smulders van KKB is enthousiast over de Zilveren Rank. ďEen geweldig initiatief, een concrete bijdrage voor de jongeren van nu om zo de toekomst van de Kempen te versterken.Ē

Wie dit jaar de Zilveren Rank krijgt toegekend, wordt bepaald door het bestuur van Stichting Kiemkracht. Dit bestaat uit Wim Wijlaars (voorzitter), Mien Aarts, Tieneke van der Waerden, Huub Janssen en Wim van Rooij. Zij komen tot hun oordeel op basis van voordrachten vanuit het publiek. Iedereen heeft de mogelijkheid kandidaten aan te leveren. Dat kan via de website www.stichtingkiemkracht.nl of door het aanvragen van een aanmeldformulier bij het secretariaat van de Stichting Kiemkracht, tel. 06-10223765.

Op de website staan ook de voorwaarden genoemd waaraan een inzending moet voldoen, evenals de beoordelingscriteria waar de jury speciaal op let. Overigens benadrukt de stichting dat alle suggesties welkom zijn die op enigerlei wijze als doel hebben talenten van jongeren tot bloei te laten komen.

Stichting Kiemkracht heeft afgelopen week een brief gestuurd naar tal van verenigingen, instellingen en (belangen)organisaties in de Kempen om hen te attenderen op de nieuwe stimuleringsprijs voor jongerenactiviteiten in de regio.